Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Mar 14, 2020

Tyngre Rehab diskuterar behandlingsformen stötvåg. En ny Cochrane-översikt har nyligen publicerats där författarna undersöker huruvida stötvåg vid rotatorkuffrelaterad smärta med eller utan kalkutfällning är effektivt.

Utifrån denna artikel tar man avstamp och kommer sedan vidare och diskuterar även stötvåg som behandling vid andra typer av besvär.

Övrig läsning:

Hålltider:

 • 00:00:00 - Intro
 • 00:03:40 - Presentation av ämnet
 • 00:06:10 - Tyngre Rehabs erfarenheter av stötvåg
 • 00:09:50 - Vilka är förklaringsmekanismerna bakom stötvåg?
 • 00:19:04 - Veckans fråga
 • 00:20:15 - Presentation av en ny Cochrane-review på ämnet
 • 00:21:10 - Snabb genomgång av resultaten i översikten
 • 00:23:50 - Diskussion kring artikeln
 • 00:33:03 - Diskussion kring stötvåg i allmänhet
 • 00:40:06 - Kalcifikation och stötvåg
 • 00:41:35 - Veckans spaning
 • 00:44:55 - Sammanfattning/avslut

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.