Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Dec 7, 2019

I veckans avsnitt tar sig Adrian, Daniel och Erwin an ett av de vanligaste smärtproblemen, nämligen det som kallas impingement i axelleden.

Grabbarna går igenom anledningarna till att termen sedan flera år anses förlegad och varför den inte beskriver vad som orsakar smärtan.

Alternativa förklaringar och termer gås igenom och även hur detta tillstånd kan behandlas.

De tar även upp kirurgiska ingrepp för dessa axelbesvär och hur placebokirurgi ställer viktiga frågor om orsakerna till smärtan och vad som ger effekt i behandlingen.

Avsnittet avslutas med en sammanfattning och konkreta tips på hantering av vanliga axelbesvär.

  • 00:05:00 - Impingement, är det verkligen något som kläms? Är det så enkelt?
  • 00:26:00 - Men vad är det då som gör ont när man lyfter armen ut från kroppen?
  • 00:32:00 - Veckans fråga: Hur funkar knäskålen?
  • 00:37:00 - Praktiska exempel, olika approacher och Erwins egna impingementhistoria
  • 00:52:30 - Behandling som botar eller symtomlindrar?
  • 00:58:00 - Veckans spaning: Kan man träna smärtsystemet genom att utsätta sig för smärta?
  • 01:02:00 - Hur vet du att du har ett ”impingement” eller med andra ord, ett ”subacromiellt smärtsyndrom” i axeln och vad kan vara bra att göra?

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.