Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jan 11, 2020

Fysioterapeut Sofia Helin intervjuas om hur mindfulness kan hjälpa personer med psykisk ohälsa. Sofia delar med sig av sina erfarenheter från primärvården där hon bland annat arbetar med stress- och mindfulnessgrupper. Några av de frågor som tas upp är:

 • Vad är mindfulness?
 • Vilka tillstånd kan behandlas?
 • Vad är syftet?
 • När är det inte lämpligt med mindfulness?
 • Hur är evidensen?
 • Vad tar patienten med sig efter efter en behandlingsperiod?

Om du vill lyssna på hur mindfullness-sessioner kan låta har Sofia spelat in ett par smakprov nedan:

Hållpunkter

 • 00:00:00 – Intro
 • 00:01:20 – Presentation av Sofia Helin
 • 00:08:10 – Utbildning och utveckling av mindfulnessgrupper
 • 00:14:15 – Vad är mindfulness?
 • 00:16:00 – Vilka tillstånd behandlas?
 • 00:19:10 – Skattningsformulär som kan användas
 • 00:23:45 – Finns tillstånd där mindfulness är olämpligt?
 • 00:26:00 – Hur utvärderas effekten?
 • 00:27:13 – Hur ser upplägget ut?
 • 00:32:57 – Hur vanligt är det med mindfulness inom primärvården?
 • 00:34:50 – Förekomst av mindfulnessgrupper och upplägg kan variera mycket beroende på region/län
 • 00:35:40 – Info på 1177 om mindfulness
 • 00:36:00 – Vad tar patienten med sig från mindfulnessundervisningen?
 • 00:39:28 – Hur ser evidensen ut?
 • 00:41:28 – Veckans spaning: Återhämtningsstrategier vid smärta (OBS! PDF)
 • 00:43:11 – Vad är en stressgrupp?
 • 00:46:08 – Strategier för energifördelning och hur en hanterar krav
 • 00:40:30 – Veckans fråga: Kan rullningar med tennisboll under foten mjuka upp plantarfaschian?
 • 00:52:18 – Det är ok att vara en medelmåtta
 • 00:55:00 – Tips om ted-talk med Kristin Neff
 • 00:57:00 – Det är ok att misslyckas
 • 00:58:38 – Avslutning

Referenser och tips

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.