Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 29, 2020

Vi diskuterar ett av de mest kontroversiella ämnena som berör kroppen: Hållning. Hållning relateras bland annat till kroppens anatomiska utseende, rörelsemönster och viloställningar. Det finns forskning som indikerar att "dålig" hållning kan leda till besvär och smärta? Men vad är egentligen dålig hållning?

När vet vi att det är hållningen som orsakar smärta om inga referenser eller gränsvärden finns för vad dålig hållning är? Hur kommer det sig att personer som uppfattas ha dålig hållning också kan vara asymtomatiska? Som ni märker är det här ämnet hyperintressant och vi blev därför tvungna att dela upp det i två delar.

Hålltider:

 • 00:00:00 - Intro
 • 00:04:10 - Vad är hållning?
 • 00:07:45 - Det saknas vetenskapliga referenser för vad som är bra och dålig hållning
 • 00:08:40 - Dålig hållning bygger på normativa värderingar
 • 00:10:25 - Anatomiska avvikelser är tacksamma att skuldbelägga vid smärta
 • 00:11:20 - Hur hålling egentligen borde beskrivas
 • 00:17:40 - Komplexiteten kring hållning
 • 00:21:55 - Ligger för mycket fokus på att koppla smärta till hållning i vårdutbildningar?
 • 00:23:00 - Jandas "uppercrossedsyndrom"
 • 00:30:30 - Veckans fråga: Akut ryggsmärta!
 • 00:33:00 - Skillnad på dålig hållning och postural stress
 • 00:35:55 - Det ergonomiska missförståndet
 • 00:40:30 - Har hållning koppling till smärt?
 • 00:44:45 - Skillnad på korrelation och kausalitet
 • 00:47:00 - Smärtmodifiering vs ändring av hållning
 • 00:59:00 - Har din egen tanke om din hållning större betydelse än din faktiska hållning?
 • 01:00:20 - Veckans spaning: Tyngre rehab kör axelkurs
 • 01:00:49 - Outro

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.

Du som lyssnar på vår podcast får gärna betygsätta den på Apple Podcasts - lämna gärna en recension. Då blir podden mer synlig för andra plus att vi värdar blir glada.