Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Nov 10, 2018

Tyngre Rehab podcast lanserar sitt premiäravsnitt. Värdarna Daniel Andréasson och Adrian Valkeaoja presenterar sig och pratar om begreppet Comprehensive capacity. Några av de frågor som behandlas är:

  • Vilken betydelse har skulderdyskinesi?
  • Måste vi eftersträva att hitta perfekta rörelser?
  • Skillnaden på korrelation och kausalitet vid dyskinesi och smärta?
  • Vilken betydelse har adaptation vid rörelser?
  • Finns det någon övre gräns för vad kroppen tål och kan man påverka den gränsen på något sätt?