Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

May 4, 2019

I avsnitt 26 av Tyngre Rehab Podcast pratar Adrian och Erwin om flaggsystemet som används inom vården.

Flaggsystemet delas upp i två huvudkategorier: kliniska flaggor och psykosociala flaggor. Flaggorna kan vara röda, orangea, gula, blå, svarta och rosa. Mest kända är de röda flaggorna och minst kända är de rosa.

Lär dig mer om vad de olika färgerna står för och hur det kan hjälpa både patienter och vårdgivare att känna till flaggsystemet!

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.