Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 6, 2019

I del 3 av Hur du lyckas med din rehab pratar Adrian och Erwin om en av grundpelarna inom rehabilitering: Graderad Exponering. Ämnen som diskuteras:

  • Bakgrunden till graderad exponering
  • Vad graderad exponering är
  • Hur det kan användas i rehabiliteringsprocessen både på träning och andra områden
  • Några exempel på hur det funkar

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.