Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Apr 6, 2019

I del 3 av Hur du lyckas med din rehab pratar Adrian och Erwin om en av grundpelarna inom rehabilitering: Graderad Exponering. Ämnen som diskuteras:

  • Bakgrunden till graderad exponering
  • Vad graderad exponering är
  • Hur det kan användas i rehabiliteringsprocessen både på träning och andra områden
  • Några exempel på hur det funkar

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.