Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Jul 6, 2019

I avsnitt 35 av Tyngre Rehab podcast så får ni ta del av en intervju Erwin och Adrian fick till med Joletta Belton, tidigare patient med långvarig och svår livsförändrande smärta, som med hjälp av den moderna smärtforskningen kunde vända på sitt problem och återhämta sig.

Joletta föreläser världen över och berättar sin historia och driver olika initiativ för att överbrygga gapet mellan patienten med smärta och vården.

Joletta är en av de få men ökande antalet individer som med hjälp av modern kunskap och förståelse om smärta och ett aktivt tillvägagångssätt för att leva ut och förkroppsliga kunskapen faktiskt lyckats återhämta sig från en svår och långvarig smärta – detta varför hennes historia är otroligt intressant.

  • Ni hittar massa mer om ni är intresserade på hennes blogg: mycuppajo.com
  • Och för er som är extra intresserade så kan ni kolla in hennes 'Endless Possibilites intiative': epicolorado.org

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.