Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 22, 2018

Inför julen sitter alla killarna i Tyngre Rehab samman bakom mikrofonerna och blickar tillbaks på året som har varit samt tittar framåt och spekulerar kring vad 2019 kommer innehålla både personligen och för Tyngre Rehab.

I avsnittet får ni bland annat höra skön sång, övningar som kan kategoriseras under "dumheter" och när Adrian trodde han fick rabdomyolys och blev sjuk efter att han tränat biceps.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.