Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

Apr 20, 2019

Diagnostiskt ultraljud har blivit allt mer vanlig undersökningsmetod för att diagnostisera och bedöma smärttillstånd från rörelseapparaten (senor, muskler, skelett, ledband, m.m). Den tekniska utvecklingen på området har gjort att metoden idag är jämförbar med MRI till bara bråkdelen av kostnaden. Det här har lett till att allt fler primärvårdsmottagningar och privata kliniker valt att investera i diagnostisk ultraljud och utbilda personalen i metoden. Syftet är att ge patienten en preciserad diagnos och utifrån det kunna anpassa rehabilitering.

Men frågan är om diagnostisk ultraljud verkligen ger en säker diagnos som förklarar patientens smärta? Finns det risk att diagnostiskt ultraljud ger irrelevant information? Hur vet man att de vävnadsförändringar som ses på ultraljud har smärtrelevans?

I avsnitt 24 diskuterar Daniel Andreasson och Kenneth Färnqvist kring nyttan av diagnostiskt ultraljud. För den som vill djupdyka inom området har Kenneth skrivit artikeln ”Måste jag genomgå någon form av bilddiagnostisk undersökning?” som tar upp de viktigaste aspekterna med diagnostiskt ultraljud. Vill man endast vill få en sammanfattning av poddavsnitt 24 har Daniel sammanställt en lathund med för- och nackdelar med diagnostiskt ultraljud.

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.