Preview Mode Links will not work in preview mode

I Tyngre Rehab podcast diskuterar värdarna Daniel Andréasson, Kenneth Färnqvist, Erwin Lindén och Oskar Ek allt som berör rehab, träning och smärta. Ambitionen är att förmedla evidensbaserad kunskap på ett lättbegripligt sätt som alla lyssnare kan ha nytta av. Följ oss på instagram under @tyngrerehab, där vi lägger upp nyheter, studier och notiser inom områden vi finner intressanta.

May 25, 2019

I avsnitt 29 intervjuar Adrian Professor Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet.

De inleder med träning inför operationer – vad visar forskningen, hur implementerar man detta i sjukvården och vilka träningsformer vet man mest om?

De pratar även om de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet – vilka har mest nytta av att öka sin fysiska aktivitet och hur ser de eventuella riskökningarna ut för de som är mest fysiskt aktiva?

Följ Tyngre Rehab och värdarna på Instagram: @TyngrerehabDaniel Andréasson, Kenneth FärnqvistAdrian Valkeaoja och Erwin Lindén.